Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Křest knihy Prostory a dialogy Evy Jiřičné v Café B. Braun

5. Prosinec 2011

Křest knihy Prostory a dialogy Evy Jiřičné v Café B. Braun

Na konci listopadu se v prostorách Café B. Braun uskutečnila autogramiáda první dámy české architektury, držitelky Řádu britského impéria Evy Jiřičné. Výběr místa nebyl náhodný, protože Café B. Braun patří mezi poslední architektonická díla této slavné zlínské rodačky v České republice.

Kde jinde by se tak měl uskutečnit křest knížky Karla Hvížďaly Prostory a dialogy Evy Jiřičné, než právě
v jednom z jejích uměleckých děl, kterým tato kavárna bezesporu je.

O tom, že je Eva Jiřičná velká osobnost v profesionálním i lidském rozměru není pochyb. Její vystupování, skromnost, pokora a nebývalá otevřenost je u lidí jejího významu spíše výjimečná. Toho jsou si vědomi i řady jejích obdivovatelů a na setkání s ní přišli desítky lidí v čele s autorem knihy Karlem Hvížďalou, historikem architektury a odborným publicistou Zdeňkem Lukešem a spoustou známých osobností z řad umělců, zpěváků i z oblasti byznysu.

Kniha Karla Hvížďaly je mimořádné dílo a představuje známou autorku jako filozofku prostoru a tvůrkyni, která klade zásadní důraz na dialog s klientem, což autor dokládá na příkladu realizovaných staveb v ČR (Praha, Zlín) a v zahraničí. Součástí knihy jsou rovněž vzpomínky rodinného a osobního charakteru a biografie architektky s uvedením výběru z jejích realizací. Kniha je určena nejen odborné veřejnosti, ale zvláště laickým zájemcům o architekturu a design a všem, kteří si chtějí vytvářet svůj vlastní prostor.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Do Café B. Braun jde člověk, když chce jít na dobrou kávu nebo za výbornou architekturou.

30.01.2018

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun