Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Klinické použití moderního obvazu s ionty stříbra - Askina® Calgitrol Ag

1. Květen 2008

Klinické použití moderního obvazu s ionty stříbra - Askina® Calgitrol Ag

Pro které rány volíme materiály se stříbrem, zůstává pro některá pracoviště pořád otázkou bez odpovědi. Jsou to především chronické rány typu bércových vředů, dekubitů či diabetických ulcerací.

Askina® Calgitrol Ag je dvouvrstevný terapeutický materiál: jedna vrstva je tvořena polyuretanovou pěnou, která umožňuje absorpci raného exsudátu, druhá kontaktní vrstva je z alginátu a obsahuje ionty stříbra, které se uvolňují ve vlhkém prostředí. Materiál lze na defekty aplikovat po vyjmutí ze sterilního obalu bez aktivace.

Pro které rány volíme materiály se stříbrem, zůstává pro některá pracoviště pořád otázkou bez odpovědi. Jsou to především chronické rány, tj. takové, které přetrvávají více než šest týdnů (Dale, 1983), jako například bércové vředy či dekubity. Tyto defekty jsou nevyhnutelně kolonizovány směsí různých druhů mikroorganismů, z nichž např. Staphyloccocus aureus a Pseudomonas aeruginosa jsou těmi nejběžnějšími. Přesto není místní aplikace antibiotik doporučována vzhledem k tomu, že může vést ke zvýšenému nárůstu rezistentních kmenů bakterií (Huovinen, 1994), a proto volíme lokálně terapeutické obvazové materiály se stříbrem.

Materiály se stříbrem inhibují transportní funkci enzymů, narušují buněčnou stěnu mikroorganismů a zasahují do syntéz nukleových kyselin bakteriálních buněk. Na ošetřujícím personálu je potom výběr daného materiálu podle jeho ceny a účinnosti. Pro některá pracoviště je ale pořád důležitější cena než vlastnosti materiálu z pohledu pohodlí pro pacienta, doby aplikace, bolestivosti či rychlosti nástupu účinku.

Mechnismus fungování Askina® Calgitrol AgMechnismus fungování Askina® Calgitrol AgPro výběr tohoto materiálu pro pacienty hovoří výsledky studie publikované v Acta Vulnologica 2007 (autoři E. Ricci, M. Pittarello, R. Cassino, M. Moffa, S. Ferrero, M. Gonella a E. Tonini), kdy do studie bylo zařazeno třicet sedm pacientů s infikovanými nebo těžce kolonizovanými ranami, avšak bez známek závažné infekce, která by vyžadovala celkové podávání antibiotik. Hodnoceny byly následující parametry: bolest; vývoj bakteriální populace měřený pomocí tamponů; změny velikosti léze (systém Visitrak), vývoj infekce. Infekce byla klasifikována podle kriterií vytvořených K. Hardingem a G. Sibbaldem. Obvazy byly vyměňovány po nasáknutí a doba sledování činila dva týdny. Zlepšení doprovázené ústupem infekce bylo během čtrnáctidenní studie zaznamenáno u 34 ze 37 pacientů, převazy byly bolestivé, zejména zpočátku. Změny bakteriální populace byly zaznamenány již od prvního týdne. Vlastnosti obvazu, pokud jde o komfort pacienta, respektive spokojenost ošetřujícího personálu, byly hodnoceny velmi kladně. 

deální krytí chronické rány by mělo splňovat několik požadavků. Zajištění přiměřené vlhkosti a vlhkého prostředí je tou základní podmínkou. Nezbytnou nutností je pak dostatečná propustnost pro plyny a vodní páry, která je v moderních materiálech doplňována i dostatečnou absorpční schopností. Co nesmíme opomenout, je především schopnost ochrany a řešení infekce v chronické ráně, k čemuž právě využíváme materiálů se stříbrem.

Použití materiálů se stříbrem ve vhodném nosiči je efektivní a jedinou možnou volbou. Pro použití těchto materiálů hovoří především široké spektrum účinnosti, dobrá snášenlivost a prodloužená frekvence mezi převazy. Důležitá je ještě otázka tzv. endpoints, tedy volby chvíle, kdy léčbu stříbrem ukončit a pokračovat jiným terapeutickým materiálem.

Mgr. Romana Mrázová, Ph.D.
divize OPM

Studie publikované v Acta Vulnologica 2007 k vyžádání v redakci.

Romana Mrázová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V naší ambulanci hojení ran na Interním oddělení Strahov zvoní velmi často telefon s prosbou o konzultaci v postupu a výběru terapeutických materiálů u pacientů s různými typy ran. Volají lékaři, kolegyně z různých lůžkových oddělení nebo sestry z domácí péče. Délka hovoru se odvíjí podle toho, zda jde o problém nemocného na standardním lůžkovém oddělení nebo zda je nemocný umístěn na některém oddělení intenzivní péče.

15.11.2017

Jedním z faktorů, který může kladně ovlivnit rozhodnutí ošetřujícího, kromě léčebného účinku, je i aplikační forma. Mgr. Markéta Koutná z KARIM a Interního oddělení Strahov představuje vlastnosti a výhody Argogen spraye.

21.12.2015
Drenáže ran

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče