Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Invazivní monitoring je nyní díky systému EasyClick jednodušší

2. Leden 2013

Invazivní monitoring je nyní díky systému EasyClick jednodušší

Invazivní monitorace hemodynamických parametrů, především arteriálního tlaku, centrálního žilního tlaku a tlaku v plicnici, již neodmyslitelně patří k péči o kriticky nemocné pacienty. Jednotky intenzivní péče, které tento monitoring pravidelně nevyužívají, nemohou být v současné době považovány za skutečné JIP.

 

Všechny současné monitory jsou již plně vybaveny veškerými moduly pro tato invazivní měření. Společnost B. Braun pro tuto oblast nabízí již mnoho let tradiční monitorovací systémy Combitrans. Jde o soupravy hadiček, kohoutů a jednoho nebo více tzv. převodníků (transducer), které pomocí vodního sloupce přenášejí tlakovou vlnu z příslušného katetru v žilním nebo arteriálním řečišti a převádějí ji na elektrický signál zpracovaný v monitoru. Soupravy Combitrans jsou již léta úspěšně používány na řadě pracovišť kardiochirurgických, ARO a JIP a díky široké paletě propojovacích kabelů umožňují kompatibilitu a použití prakticky se všemi dostupnými monitory.

Lepší manipulace, rychlejší sestavení systému a menší počet propojovacích kabelů

V roce 2013 přichází firma B. Braun na trh s inovovanou variantou současného systému Combitrans pod názvem Combitrans EasyClick (EC). Jde o systém, který využívá kombinace jednorázového převodníku s trvale použitelnou „dokovací“ destičkou, která má zabudované mikročipy a přenáší signál z převodníku do monitoru. Na rozdíl od standardního Combitransu je převod signálu uskutečňován pomocí kovových kontaktů v destičce, do které se převodník „zaklikne“ a je z ní poté kabelem přenášen do monitoru. U standardního typu Combi­transu bylo nutné propojit každý převodník propojovacím kabelem s monitorem zvlášť, což u měření např. všech čtyř invazivních tlaků znamenalo někdy komplikovanou manipulaci a obsluhu u lůžka kriticky nemocných pacientů. U systému Combitrans EC jsou k dispozici převodníkové destičky buď pro dva, nebo čtyři převodníky, tlaky jsou na destičce označeny a barevně kódovány a z obou těchto destiček vychází pouze jeden kabel. Tento kabel je pak propojen pomocí interface kabelu kompatibilního s příslušným monitorem. Spojení obou kabelů je kovové, voděodolné, a interface kabely jsou k dispozici pro dva až čtyři tlaky pro většinu běžných typů monitorů na trhu. Konce propojovacího kabelu jdoucí do monitoru jsou také barevně kódovány dle příslušných tlaků, takže nemůže dojít k záměně.

Držáky převodníkových destiček jsou snadno upevnitelné a je možné je vertikálně i horizontálně polohovat 

Novinkou jsou také držáky převodníkových destiček na infuzní stojan, které jsou snadno upevnitelné a je možné je vertikálně i horizontálně polohovat. Také upevnění vlastních převodníků do převodníkové desky je snadné (easy click) - stačí je pouze pomocí dvou křidélek zasunout do destičky a zacvaknout. Ostatní části jednorázové soupravy Combitrans EC jsou stejné jako u standardního typu Combitrans - tlakové barevně označené hadičky, proplachovací zařízení, trojcestné kohouty, infuzní set na tlakovou infuzi. Vedle obvyklých souprav „jednolinek“ arteriálních a venózních jsou k dispozici „dvojlinky“ i „trojlinky“ Combitransu EC a další varianty jako u standardního Combitransu. Je možné i vytvoření tzv. zákaznických souprav dle individuálních potřeb příslušného pracoviště (délka hadiček, speciální barevné kódování, počet kohoutů atd.). Nový Combitrans EC přináší tedy vedle velmi přesného měření také novou přidanou hodnotu k našemu dlouhodobě zavedenému a osvědčenému systému Combitrans, která spočívá především v lepší manipulaci, v rychlejším sestavení systému a v menším počtu propojovacích kabelů.

MUDr. Jiří Chvojka
divize Aesculap - vaskulární systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory