Přejít k hlavnímu obsahu

Odborné informace o léčivech

Tento článek obsahuje odborné informace o léčivech určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Tyto informace nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník
Zpět

Ambulantní péče:

Infekce v operační ráně

Ing. Vladimír Čepelka

12. Prosinec 2014

Infekce v operační ráně (SSI surgical site infection) je třetí nejčastější nozokomiální nákazou obecně. V chirurgických oborech je četnost těchto infekcí 38 %.

 U pacientů s infekcí v chirurgické ráně se prodlužuje doba hospitalizace o sedm až deset dnů. Tito pacienti mají dvakrát až jedenáctkrát vyšší riziko úmrtí ve srovnání s pacienty, kteří infekcí netrpí.
V neposlední řadě neúměrně rostou náklady na léčbu. Ve Spojených státech se uvádí, že náklady na léčbu jednoho případu ranné infekce jsou 3 000   29 000 USD, dle typu operace a patogenu.1

U infekcí v operační ráně hrají velkou roli vnější faktory, jako jsou jednotlivé kroky předoperační přípravy, způsob odstranění ochlupení, celková dekolonizace pacienta, ale i pohyb osob na operačním sále atd. Důležitým faktorem, který ovlivňuje výskyt ranných infekcí, je i použitá dezinfekce na operační pole. Různé studie provedené v předních nemocnicích potvrzují rozdíly ve výskytu infekcí v operační ráně podle typu použitého dezinfekčního prostředku.

Jaké přípravky lze k dezinfekci operačního pole použít? Můžeme volit pouze ze čtyř typů:

a) vodný s PVP-jódem,                                                          
b) alkoholový,
c) alkoholový s chlorhexidinem (CHX)
d) alkoholový s PVP-jódem.

Pro zdárnou přípravu operačního pole vyžadujeme, aby dezinfekční přípravek působil okamžitě a zároveň měl i jistý několikahodinový remanentní účinek na mikroorganismy. Okamžitého účinku dosáhneme použitím alkoholu a prodlouženou dobu účinnosti zajistí PVP-jód, případně CHX.

Při použití přípravku Braunoderm®  se výrazně snižuje výskyt SSI

Klinická studie, kterou provedla S. Tschudinová a kol. z Univerzitní nemocnice v Basileji na 1 014 případech, prokázala, že při používání přípravku Braunoderm® (PVP-jód + alkohol) byl dvakrát nižší výskyt infekce v operační ráně než v obdobných studiích prováděných za použití chlorhexidinu s alkoholem a čtyřikrát nižší ve srovnání s použitím vodného roztoku PVP-jódu (USA, Darouiche).2

Zde je nutno upozornit na  nestandardní chování“ přípravků na bázi PVP-jódu, kde vlastnosti jsou odlišné od každého přípravku. Tuto vlastnost PVP-jódových přípravků zdokumentovali A. F. Widmer a kol. klinickou studií na 233 pacientech při porovnání účinnosti PVP-jódových přípravků Braunol®, Braunoderm® a Betaseptic® v předoperační dezinfekci kůže.3 Ve studii se porovnávala výsledná redukce mikroorganismů na kůži operačního pole. Z grafického znázornění jasně vyplývá, že oba přípravky Braunol® (vodný roztok PVP-jódu) a Braunoderm® (alkoholový roztok s PVP-jódem) měly zřetelně lepší výsledky než Betaseptic® (alkoholový roztok s PVP-jódem), přičemž mezi přípravky Braunol® a Braunoderm® nebyl podstatný rozdíl. 

Srovnání účinnosti přípravků Braunol®, Braunoderm® a Betaseptic® při předoperační přípravě kůže

Betaseptic® Mundipharma
100 ml obsahuje:  3,24 g PVP-jódu (s v. vol. j. 10 %),
38,9 g 2-propanolu,  38,9 g ethanolu (96 %)

Braunoderm® B. Braun
100 ml obsahuje: 1 g PVP-jódu (s v. vol. j. 10 %),
50,0 g 2-propanolu

Braunol® B. Braun
100 g obsahuje: 7,5 g PVP-jódu (s v. vol. j. 10 %)

B. Braun disponuje kompletním portfoliem dezinfekčních přípravků na kůži

Softasept® N pro rychlou dezinfekci kůže slouží alkoholový přípravek s nejkratší otestovanou expozicí pro oblasti bohaté na mazové žlázy (2,5 min. dle DGHM st. test. 13, 09. 2001);

Braunol® vodný roztok PVP-jódu pro bezpečné použití na operačním sále s rychlým a širokým spektrem účinnosti;

 
Braunoderm® přípravek založený na kombinovaném účinku alkoholu a PVP-jódu zaručuje prokazatelně nižší výskyt infekce v operační ráně oproti přípravkům na bázi alkoholu a CHX;

    
Alkohol CHX přípravek splňující požadavky guideline CDC pro přípravu kůže před aplikací centrálních (CŽK) i periferních žilních katetrů (PŽK), jedná se o alkoholový roztok s 2 % chlorhexidinu.

Toto široké portfolio dezinfekcí na kůži umožňuje zvolit ten nejoptimálnější přípravek k použití pro danou indikaci.

Další informace:

Braunol®

Souhrn informací o přípravku Braunol

Braunoderm® bezbarvý

Braunoderm® barvený

Softasept® N

 

 

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník