Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

EWMA 2008

31. Říjen 2008

EWMA 2008

Reportáž z již 18. kongresu EWMA, týkajícího se hojení ran, jenž se uskutečnil
v polovině května v prosluněné metropoli nejzápadnější zemi Evropy - v Lisabonu.

Většina návštěvníků Portugalska míří k písečným zátokám, skalnatému pobřeží a upraveným golfovým hřištím v Algarve, my jsme se však vydali do nejzápadnější části Pyrenejského poloostrova za novinkami v hojení ran, do Lisabonu.Hlavní město Portugalska, které leží na severním břehu ústí řeky Tejo, sedmnáct kilometrů od Atlantiku, a už od slavných dnů zámořských objevů, kdy město stálo v popředí obchodu, je i dnes důležitým přístavem.Vydali jsme se na již v pořadí 18. kongres EWMA, který se konal 13. - 16. května.

Pro odborníky je hojení ran spjato s názvem EWMA (European Wound Management Association) a s pozičními dokumenty, které ukazují cestu a možnosti ve standardech při ošetřování chronických ran. Chronické defekty se nevyskytují pouze v podobě bércových vředů, dekubitů či diabetických ulcerací, ale můžeme zaznamenat i rány spojené s metabolickými příčinami, způsobené zevními fyzikálními příčinami, rány infekční, neoplastické, hematopatogenní či rány smíšené etiologie, které nám dost často ukazují, že neexistuje žádný univerzální obvaz, ale je pouze velké množství kvalitních moderních materiálů, které zvyšují komfort pacienta. Jednotlivé přednášky, kazuistiky, workshopy či postery opět ukázaly, že léčbu ran je nutné vnímat multioborově a z pohledu mnoha faktorů a pouhá znalost terapeutických materiálů nestačí.

Právě proto nás na tento kongres doprovodili špičkoví odborníci z významných nemocnic České republiky, s nimiž jsme se mohli podělit nejen o novinky z řad terapeutických materiálů, ale především si v mírně deštivém Lisabonu prověřit své dosavadní znalosti. Jak jsme na tom, jsme mohli zjistit během interaktivního vystoupení doktora Marca Romanelliho (prezident EWMA), které ukázalo, že základem úspěšného hojení ran je nejen dostatečná erudovanost ošetřujícího personálu, ale především kvalitativní a kvantitativní popis rány. Tento interaktivní workshop navazoval na poziční dokument Hard-to-heal wounds, který ukázal, že při hojení chronických defektů hrají významnou úlohu i faktory psychosociální, a právě kvalita života pacienta by měla mít přednost před vlastním zhojením defektu. Některé chronické defekty jsou totiž prakticky nezhojitelné, ale využitím moderních terapeutických materiálů můžeme odbourat sociální izolaci postižených.

Sekce posterů byla zaměřená na řešení kazuistik s využitím znalostí jednotlivých terapeutických skupin materiálů, kdy mě zaujal poster auto­rů doc. MUDr. L. Veverkové, Ph.D., MUDr. J. Korbičky, MUDr. J. Žáka, MUDr. A. Randuly a MUDr. R. Tejkalové z I. chirurgické kliniky FN u sv. Anny a Institutu klinické mikrobiologie MU v Brně, který jasně a výstižně zdokumentoval použití oplachových roztoků
na bázi polyhexanidu při eradikaci biofilmu v případě ran s MRSA na souboru dvaačtyřiceti pacientů.

Mezi „nováčky“ na kongresu EWMA patřil poster autorek M. Kunstové (nemocnice Milosrdných Bratří v Brně) a PhDr. A. Pokorné (Katedra ošetřovatelství MU v Brně), které se zaměřily na Etické aspekty pacientů s chronickými defekty z pohledu lékařů a sester, mezi které patří především: soukromí, věrohodnost odpovědí na otázky, důvěrnost získaných odpovědí klientů, výstižnost a další. Tento poster vznikl na základě přednášky prezentované na kongresu ČSLR konaného v Pardubicích (25. - 26. ledna 2008), jež ve své sekci zvítězila. Právě toto vítězství umožnilo autorkám aktivní účast na EWMA kongresu v Lisabonu a doufáme, že bude motivací i pro řadu dalších sester.

Podíváme-li se na vlastní terapeutické materiály, i na letošním kongresu převažovala skupina hydropolymerů a polyuretanových pěn, které jsou ideálním materiálem pro středně až silně secernující rány s prodlouženým intervalem převazu a které prezentoval především materiál Askina® Foam CAVITY do hlubokých defektů a píštělí. Právě pro rány infikované, včetně ran s MRSA, se jako ideální ukázala kombinace oplachového roztoku Prontosan® (nebo jeho gelu) na bázi polyhexanidu a betainu v kombinaci s Askina® Calgitrol Ag, což je alginátová matrix se stříbrem a polyuretanovou pěnou pro středně až silně secernující rány s prodlouženou frekvencí převazů na dva až sedm dnů.
 
A jaké další novinky v terapeutických materiálech nás v hojení ran čekají, ukáže 19. kongres EWMA, který se uskuteční ve dnech 20. - 22. května 2009 v Helsinkách ve Finsku. Tentokrát bude hlavním tématem v hojení chronických ran edukace, e-learning a prevence.

Mgr. Romana Mrázová,
Ph.D., divize OPM

Romana Mrázová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče

U pacientů s onkologickým onemocněním bývá často přítomná podvýživa. Nejedná se však o „běžný“ úbytek hmotnosti. Jde o chronickou formu podvýživy, která vzniká v důsledku nádorového onemocnění. Novinkou pro zkvalitnění nutriční péče je potravina pro zvláštní výživu Remune™, který je určen k popíjení pro onkologické pacienty.

02.07.2020
Ambulantní péče