Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

EnduRo - rotační závěsná endoprotéza kolenního kloubu

27. Leden 2012

EnduRo - rotační závěsná endoprotéza kolenního kloubu

V současné době představují revizní operace téměř 15% z celkového počtu implantací náhrad kolenního kloubu. Stále více primárních operací se provádí u mladších pacientů a zároveň se očekávaná délka lidského života prodlužuje.

 

Možným řešením těchto komplikovaných případů se obvykle stávají implantáty s rotačním závěsem. Nicméně uvedený typ endoprotézy s sebou doposud nesl řadu nevyřešených problémů, především opotřebení mechanismu závěsu otěrem a nedokonalou geometrickou konstrukci, která se od fyziologických požadavků významně odchyluje. Oba tyto faktory mohou vést k předčasnému uvolnění implantátu a ztrátě jeho funkce.

 

Záruka dlouhé životnosti implantátu díky novému složení

Revizní systém kolenních náhrad EnduRo vychází z nové koncepce založené na biomechanických materiálech. Ty prakticky eliminují mechanismy, které by mohly způsobit selhání implantátu; jsou tedy nezbytnou podmínkou pro prodloužení životnosti rotačního závěsného implantátu, jež se tak stává srovnatelnou s životností klasických kondylárních náhrad.

Zárukou dlouhé životnosti endoprotézy je použití osvědčené a spolehlivé slitiny kobaltu, chromu a molybdenu k výrobě kovových částí implantátu v kombinaci s polyetereterketonem (PEEK) zpevněným uhlíkovými vlákny coby inovativním nosným materiálem pro mechanismus závěsu. Polyethylenové plato je upravováno a sterilizováno pomocí beta záření, což má zásadní přínos v prodloužení jeho životnosti a zvýšení odolnosti vůči otěru.

 

Indikace implantátu

Systém EnduRo dokáže úspěšně řešit závažné poruchy kolenního kloubu, které nelze léčit jiným způsobem - indikace degenerativní, revmatoidní a poúrazové artrózy, ankylózy a těžké deformity kolenního kloubu s významnou kostní ztrátou. Naprosto jedinečný je u případů vykazujících insuficienci nebo úplnou absenci zevního i vnitřního stabilizačního aparátu kolenního kloubu - tedy především postranních vazů, zkřížených vazů a kloubního pouzdra. V těchto případech, které jsou doprovázeny ztrátou funkce postranních vazů, bývá rotační závěsná endoprotéza často jedinou možností, jak dosáhnout stabilního kolenního kloubu.

Klíčové pro úspěšnou implantaci a optimální stabilitu implantátu je použití prodloužených dříků u femorální i tibiální komponenty, jež jsou vzájemně propojeny závěsem. Díky významným kostním defektům a vazové nestabilitě jsou síly působící na tibiální i femorální komponentu mnohem vyšší než u pacientů s fungujícím vazivovým aparátem, a nároky na stabilitu obou komponent jsou tedy větší.

Rotační závěsný systém EnduRo je kompletním moderním řešením pro revizní operativu kolenního kloubu i v těch nejsložitějších případech. Závěrem je třeba zmínit, že systém EnduRo je zcela kompatibilní s navigačním systémem OrthoPilot® a vyrábí se také v hypoalergenním provedení, v tzv. verzi AS (alergy solution), kdy veškeré kovové části pokrývá pět vrstev zirkonium nitrátu. Pro alergické pacienty je to naprosto bezpečná volba.

Mgr. Tomáš Stibor
manažer divize Aesculap - ortopedie a traumatologie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory