Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

EnduRo - rotační závěsná endoprotéza kolenního kloubu

27. Leden 2012

EnduRo - rotační závěsná endoprotéza kolenního kloubu

V současné době představují revizní operace téměř 15% z celkového počtu implantací náhrad kolenního kloubu. Stále více primárních operací se provádí u mladších pacientů a zároveň se očekávaná délka lidského života prodlužuje.

 

Možným řešením těchto komplikovaných případů se obvykle stávají implantáty s rotačním závěsem. Nicméně uvedený typ endoprotézy s sebou doposud nesl řadu nevyřešených problémů, především opotřebení mechanismu závěsu otěrem a nedokonalou geometrickou konstrukci, která se od fyziologických požadavků významně odchyluje. Oba tyto faktory mohou vést k předčasnému uvolnění implantátu a ztrátě jeho funkce.

 

Záruka dlouhé životnosti implantátu díky novému složení

Revizní systém kolenních náhrad EnduRo vychází z nové koncepce založené na biomechanických materiálech. Ty prakticky eliminují mechanismy, které by mohly způsobit selhání implantátu; jsou tedy nezbytnou podmínkou pro prodloužení životnosti rotačního závěsného implantátu, jež se tak stává srovnatelnou s životností klasických kondylárních náhrad.

Zárukou dlouhé životnosti endoprotézy je použití osvědčené a spolehlivé slitiny kobaltu, chromu a molybdenu k výrobě kovových částí implantátu v kombinaci s polyetereterketonem (PEEK) zpevněným uhlíkovými vlákny coby inovativním nosným materiálem pro mechanismus závěsu. Polyethylenové plato je upravováno a sterilizováno pomocí beta záření, což má zásadní přínos v prodloužení jeho životnosti a zvýšení odolnosti vůči otěru.

 

Indikace implantátu

Systém EnduRo dokáže úspěšně řešit závažné poruchy kolenního kloubu, které nelze léčit jiným způsobem - indikace degenerativní, revmatoidní a poúrazové artrózy, ankylózy a těžké deformity kolenního kloubu s významnou kostní ztrátou. Naprosto jedinečný je u případů vykazujících insuficienci nebo úplnou absenci zevního i vnitřního stabilizačního aparátu kolenního kloubu - tedy především postranních vazů, zkřížených vazů a kloubního pouzdra. V těchto případech, které jsou doprovázeny ztrátou funkce postranních vazů, bývá rotační závěsná endoprotéza často jedinou možností, jak dosáhnout stabilního kolenního kloubu.

Klíčové pro úspěšnou implantaci a optimální stabilitu implantátu je použití prodloužených dříků u femorální i tibiální komponenty, jež jsou vzájemně propojeny závěsem. Díky významným kostním defektům a vazové nestabilitě jsou síly působící na tibiální i femorální komponentu mnohem vyšší než u pacientů s fungujícím vazivovým aparátem, a nároky na stabilitu obou komponent jsou tedy větší.

Rotační závěsný systém EnduRo je kompletním moderním řešením pro revizní operativu kolenního kloubu i v těch nejsložitějších případech. Závěrem je třeba zmínit, že systém EnduRo je zcela kompatibilní s navigačním systémem OrthoPilot® a vyrábí se také v hypoalergenním provedení, v tzv. verzi AS (alergy solution), kdy veškeré kovové části pokrývá pět vrstev zirkonium nitrátu. Pro alergické pacienty je to naprosto bezpečná volba.

Mgr. Tomáš Stibor
manažer divize Aesculap - ortopedie a traumatologie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

20. srpna 2021 proběhla v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi operace kyčelního kloubu, při níž byl poprvé na území Česka a Slovenska použit systém augumentací Aesculap Structan®, který je určen k revizním operacím acetabula. Jak se s novým systémem manipuluje? Jaké jsou jeho výhody? Na tyto otázky nám odpověděl primář ortopedického oddělení v Klaudiánově nemocnici MUDr. Pavel Šedivý, který měl možnost systém vyzkoušet.

20.10.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory