Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Endoluminální vakuová terapie insuficience anastomóz

3. Únor 2021

Endoluminální vakuová terapie insuficience anastomóz

Eso-SPONGE® je šetrná metoda endoluminální vakuové terapie, která slouží k léčbě dehiscence anastomózy v horní části gastrointestinálního traktu (GIT), nejčastěji v oblasti jícnu, ale i v horní části žaludku. 

Novou indikací použití Eso-SPONGE je také preventivní pooperační léčba snižující riziko vzniku dehiscence anastomózy po operačním výkonu Esophagostomie.

Dehiscence anastomózy nebo jiné defekty v horní části trávicího ústrojí mohou mít pro pacienty závažné důsledky. Výsledky léčby významně ovlivňují různé parametry, jako je velikost a místo léze, časový interval do stanovení diagnózy, ale i celkový stav pacienta. Insuficience anastomózy je často doprovázena příznaky sepse a významnou morbiditou se značnou mortalitou.

 

Úspěšnost endoluminální terapie se pohybuje od 80 do 100 %

Léčba těchto stavů je velmi složitá. Kromě chirurgického vyšetření a endoskopického stentování se i v horní části trávicího traktu podařilo dosáhnout skvělých výsledků pomocí systému endoluminální terapie Eso-SPONGE®. Podle dostupných statistik se celková úspěšnost této léčby pohybuje od 80 do 100 %.

„S tímto typem léčby jsme získali během více než pěti let dobré zkušenosti. Řada pilotních studií a retrospektivní analýzy různých pracovních skupin prokázaly specifické výhody endoluminální vakuové terapie, která může významně přispět ke snížení morbidity a mortality pacientů,“ říká Prof. Dr. Med. Clemens Schafmayer z Universitätsklinik Schleswig-Holstein, Campus Kiel.

Principem metody je využití působení podtlaku na povrch rány prostřednictvím houbičky, která je připojena na vakuovou pumpu při doporučeném podtlaku max. 125 mmHg. Zjednodušeně řečeno dochází k vyvíjení podtlaku, který se přes uzavřený systém přenáší do pórů houbičky, čímž umožňuje nasávat sekret z leaku anastomózy do sběrné láhve. Speciálně vyvinutá houbička s velkými póry umožňuje co nejlepší kontakt se stěnou leaku a optimální odvod sekretu. 

Pro správný účinek léčby je třeba velikost houbičky upravit a přizpůsobit velikosti dutiny. V závislosti na velikosti dutiny je možno zavést do dutiny i více houbiček najednou. Systém Eso-SPONGE® se vyměňuje každých 48−72 hodin. Při výměně se podtlakový systém rozpojí. Výměna houbičky je jednodušší, pokud se nejprve propláchne fyziologickým roztokem, aby se z povrchu houbičky odstranila granulační tkáň. Před každým dalším zavedením se houbička upraví dle velikosti dutiny (kavity). 

Při preventivním použití Eso-SPONGE se houbička pod gastrofibroskopickou kontrolou, záhy po operačním výkonu, zavede do místa anastomózy za účelem:

 • Snížení napětí resekční linie
 • Odsání sekretu
 • Minimalizování vzniku dehiscence anastomózy

Houbička se připojí k podtlakovému, kontinuálně odsávacímu zařízení. Při preventivním použití, aplikujeme nepřetržitý podtlak 75 - 80 mmHg po dobu 4-6 dní. Houbička se v průběhu terapie nevytahuje, avšak doba použití by neměla přesáhnout hranici 6 dní.

 

Komplexní balíček pro lékaře

Každé balení Eso-SPONGE® obsahuje kompletní sadu pro zavedení systému. Lékař si může vybrat mezi dvěma typy silikonového tubusu ((s vnějšími průměry 17 a 19 mm), dále je přibalen polyuretanový zavaděč, houbička Eso-SPONGE, proplachovací souprava, Y-spojka, posuvná svorka a spojovací hadička s konektorem typu luer-lock pro napojení na zdroj podtlaku. Tím je podtlaková pumpa MV1. Jedná se o kontrolovatelný a regulovatelný drenážní podtlakový systém.
 
Kdy je Eso-SPONGE® vhodná?

Před zavedením Eso-SPONGE® by měl být pacient velmi pečlivě vyšetřen a lékař by měl zvážit, zda zvolit konzervativní nebo chirurgickou terapii. Kontraindikací pro použití Eso-SPONGE® jsou maligní nádory, nekrotická tkáň, gangréna v okolí leaku, neléčená osteomyelitida, nedrénované septické ložisko či generalizovaná peritonitida nebo sepse. Mezi další kontraindikace patří krvácení z jícnových varixů, poruchy srážlivosti krve a indikovaná antikoagulační léčba v terapeutickém dávkování. Eso-SPONGE® by také neměla být umístěna přímo na hlavní cévy nebo v jejich blízkosti. Důležité je také zmínit, že léčba Eso-SPONGE® nebyla testována na dětech.

Léčba pomocí vakuové terapie Eso-SPONGE® představuje alternativní možnost léčby prosakování anastomózy v horní části GIT, která je pacienty velmi dobře snášena. Přestože je tento systém používán u pacientů velmi selektivně, jedná se o šetrnou, bezpečnou a účinnou techniku zvyšující komfort pacienta a umožňující odvrátit případnou reoperaci. Léčba systémem Eso-SPONGE® je také spojena s nízkým výskytem komplikací, čímž snižuje celkovou mortalitu pacientů. Další velkou výhodou je zkrácení doby léčby u pacienta v porovnání s konzervativní léčbou, a tím umožnění rychlejšího návratu k normálnímu životu. Použití systému Eso-SPONGE® snižuje náklady na léčbu a přináší i ekonomické úspory celé společnosti.

 

Výhody Eso-SPONGE® 

 • Prevence vzniku leaku
 • Léčba již vzniklých defektů
 • Kontiuální drenáž, nedochází k nahromadění sekretu
 • Zvládnutí infekce
 • Debridement, rychlé vyčištění zánětlivé dutiny
 • Podpora granulace a zarůstání tkání
 • Mechanické zmenšení zánětlivé dutiny

Výhody pro pacienty

 • Dobrá snášenlivost 
 • Žádný nepříjemný zápach
 • V některých případech možnost ambulantní léčby
 • Zkrácení doby léčby
 • Zkrácení doby hospitalizace

 

Kristýna Dvořáková
Průměrně: 5 (1 hlas)