Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ecoflac® Connect - Krátká cesta k novému výrobku

4. Březen 2010

Ecoflac® Connect - Krátká cesta k novému výrobku

Nový produkt koncernu B. Braun - přepouštěcí uzávěr Ecoflac® Connect - představuje uzavřený systém určený pro
přidávání léčiv do infuzních roztoků přímo na nemocničních odděleních. Zvyšuje bezpečnost pacientů a usnadňuje práci ošetřujícímu personálu.

Počáteční myšlenka a první navrhovaná řešení pocházejí ze Skandinávie a Francie, tj. ze zemí, ve kterých se klade obzvlášť vysoký důraz na bezpečnost zdravotnických pomůcek a přístrojů. Stejně přísné předpisy platí v těchto zemích také pro přimíchávání netoxických léčiv do infuzních roztoků přímo na nemocničních odděleních.

Koncern B. Braun stál v severní Evropě před dvěma základními požadavky: bylo třeba vytvořit systém, který by po smísení léčivého přípravku a infuze umožňoval ponechat injekční lahvičku připojenou
k obalu infuzního roztoku (což poskytuje jasný důkaz o přidání léčiva a minimalizuje riziko chybné medikace) a který by zároveň umožňoval odstranit vzduch z infuzní linky před podáním roztoku. Odpověď koncernu B. Braun na tyto požadavky zněla: Ecoflac® Connect. Nový uzávěr se upevní na polyethylenovou infuzní láhev Ecoflac® plus a spojuje nosný roztok s léčivým přípravkem.
V kombinaci s infuzní soupravou Intrafix® SafeSet tvoří uzavřený systém - od přidání léku až po aplikaci roztoku. Systém tak nabízí mnohem více, než se od něj původně očekávalo.

Expanze na světové trhy

Koncern B. Braun dodává a koordinuje všechny nezbytné komponenty systému Ecoflac® Connect. Jeho používání se tím zjednodušuje a efektivita značně vzrůstá. Zvyšuje se také úroveň bezpečnosti pacientů i ošetřujícího personálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřený a bezjehlový systém, nedochází k náhodným poraněním injekční jehlou a ošetřující personál není v přímém kontaktu s léky. Zamezuje navíc kontaminaci, a pacienti jsou tak chráněni před nozokomiálními nákazami. Tyto výhody nám umožňují být stále o krok dále před konkurencí a zařadit tento systém mezi naše přední produkty. Nový výrobek koncernu B. Braun upozorňuje na otázky bezpečnosti dokonce ještě zřetelněji. Zvýšená ochrana uživatelů a pacientů má bezprostřední příznivý dopad na nemocniční náklady: menší
prostoje, vyšší efektivita práce a kratší pobyt v nemocnici. Neplánované vedlejší výdaje jsou rovněž nižší než výdaje za jehly a injekční stříkačky. Tyto přidané hodnoty jsou dalším příkladem, typickým pro koncern B. Braun: výroba produktů v rámci Safety konceptu B. Braun, které zlepšují celé procesy ve prospěch všech zainteresovaných.

Převzato a upraveno z koncernového časopisu Online 104/2010

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče