Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dialyzačné stredisko je teraz bližšie k Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená

18. Březen 2014

Dialyzačné stredisko je teraz bližšie k Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená

Najmodernejšia technológia, bezpečnosť a komfort pre pacientov i zdravotnícky personál, to sú kľúčové výhody novootvoreného dialyzačného strediska v Trstenej.

Spoločnosť B. Braun Avitum otvára v Trstenej úplne nové moderné dialyzačné stredisko s kapacitou 10 lôžok s možnosťou rozšírenia až na trinásť. Výstavba strediska a nefrologickej ambulancie trvala 9 mesiacov a celková investícia vrátane technológií a komplexného vybavenia predstavuje 1,5 milióna eur. 

„Hlavným dôvodom výstavby nového dialyzačného strediska je celosvetová stratégia skupiny B. Braun trvalo zvyšovať kvalitu starostlivosti o  dialyzovaných pacientov,“ povedal riaditeľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Prví pacienti prídu na liečbu do nového dialyzačného strediska vo veľmi krátkom čase: „Najmodernejšou technológiou sa dosiahne maximálna bezpečnosť a komfort pre pacientov i zdravotnícky personál. Naši pacienti k nám dochádzajú 3-krát týždenne a vzhľadom na mnoho hodín strávených spolu ich vnímame ako rodinu. Aj preto sme radi, že im môžeme ešte zvýšiť komfort pri ich fyzicky i psychicky veľmi náročnej liečbe,“ dodáva Martin Kuncek.  

Otvorenie nových priestorov dialyzačného strediska B. Braun Avitum v Trstenej

 

Nové priestory disponujú desiatimi kompletne vybavenými dialyzačnými lôžkami spĺňajúcimi tie najprísnejšie štandardy. Denná kapacita na dialýzu je až 26 pacientov v dvojsmennej prevádzke,“ opisuje budúci chod zariadenia hlavná nefrologička B. Braun Avitum na Slovensku MUDr. Monika Alaxinová. V prízemnej budove je okrem priestoru na dialýzu aj nefrologická ambulancia. Pracovať tu budú traja lekári a 8 sestier - ide o rovnaký zdravotnícky personál, ktorý pracuje v Námestove. Pacienti tak navyše vďaka novej lokalite v blízkosti Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená, ktorá disponuje nepretržitou lôžkovou prevádzkou, získa ľahší prístup k ďalšej zdravotnej starostlivosti.

Mesto má záujem o  zlepšovanie ponuky zdravotníckych služieb pre obyvateľov regiónu, a preto túto investíciu v blízkosti areálu nemocnice prijíma veľmi pozitívne, “ povedal už dávnejšie primátor Trstenej Jozef Ďubjak. Dialyzačné stredisko bude poskytovať chronickú dialyzačnú starostlivosť počnúc hemodialýzou, pokračujúc hemodiafiltráciou a končiac peritoneálnou dialýzou. „Celý náš personál je na tieto úkony a procedúry špeciálne vyškolený.
Usilujeme sa našim pacientom
zabezpečiť špičkovú starostlivosť na najvyššej úrovni a okrem profesionálnej spôsobilosti našich lekárov a   sestier kladieme tiež obrovský dôraz na vytvorenie priateľského prostredia a do značnej miery až rodinného zázemia ,“ uzatvára MUDr. Marian Vojtko, hlavný lekár nového dialyzačného strediska.

www.bbraun-avitum.sk

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika