Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

dezinfekce rukou

Hygiena rukou ve zdravotnických zařízeních je považována za základní součást prevence přenosu nozokomiálních nákaz. V porovnání s náklady na léčbu jimi způsobených onemocnění je navíc velmi efektivní. Její význam spočívá také v ochraně před profesionálními nákazami a představuje i prevenci primárního zanesení infekce do zdravotnického zařízení pacienty, návštěvníky i zdravotníky.

11.01.2010 Ing. Iva Škodová
dezinfekce rukou
  •