Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

dezinfekce rukou

Aesculap Akademie otevírá 8. běh certifikovaného kurzu Práce na úseku hygieny a epidemiologie

09.07.2015 Marie Polášková
B. Braun Dialog

 Mgr. Tomáš Glac popisuje zkušenosti se zavedením standardů pro bezpečnou uzavřenou infuzní linku ve Fakultní nemocnici Ostrava.

09.07.2015 redakce Braunovin
Zelena hvezda

V současné době, kdy je pozornost uživatelů vedle účinnosti přípravků věnována ve stejné míře i jejich vlivu na pokožku, je Promanum® pure jedním z nejoblíbenějších výrobků.

09.12.2014 Ing. Iva Škodová
dezinfekce rukou

Není pochyb o tom, že pokožka rukou zdravotnického personálu je nadměrně namáhána. Aby byla v dobré kondici, je potřeba ji chránit a ošetřovat.

29.11.2013 Ing. Iva Škodová
dezinfekce rukou

Ruce ve zdravotnické praxi - nový kurz pro širokou zdravotnickou veřejnost.
Zbrusu nový seminář s názvem Ruce ve zdravotnické praxi, který je součástí nového konceptu vzdělávacích akcí Aesculap Akademie, se uskutečnil i v rámci VII. sesterských dnů v Rakovníku.

19.11.2013 Bc. Tomáš Kovrzek
dezinfekce rukou

Rozvoj společnosti B. Braun je v posledních letech provázen stále se zvyšující mobilitou lidí. Během několika hodin můžeme snadno cestovat přes půl světa. Stinnou stránkou tohoto faktu je skutečnost, že nebezpečné patogeny se tak mohou šířit mnohem rychleji a v extrémních případech mohou způsobit i pandemii. Tomu napomáhá bezpochyby husté osídlení průmyslových aglomerací. Onemocnění jako ptačí chřipka nebo SARS se tak stále více rozvíjejí v globální problém s následky, které lze jen obtížně předvídat.

02.12.2011 redakce Braunovin
dezinfekce rukou

Na začátku června odstartovala propagační kampaň na podporu prodeje dezinfekčního přípravku na ruce Softa-Man® ViscoRub.

31.10.2011 Šárka Balounová
dezinfekce rukou

U příležitosti Světového dne hygieny rukou vyhlásila společnost B. Braun soutěž pro nemocniční a zdravotnická zařízení po celé České republice, jejímž cílem bylo zaujmout širokou i odbornou veřejnost netradičním pojetím hygieny rukou.

11.07.2011 redakce Braunovin
dezinfekce rukou

V letošním roce se ke „Dni hygieny rukou“, mezinárodnímu projektu, který vznikl pod záštitou Světové zdravotnické organizace, připojilo 20 českých nemocnic. Většina z nich při té příležitosti uspořádala různé osvětové akce určené zdravotnickému personálu i návštěvníkům zařízení. Pod odborným vedením si „na vlastní kůži“ mohli vyzkoušet správnou techniku mytí a dezinfekce rukou, která je nezbytná zejména v nemocničním prostředí, kde se snadno mohou šířit tzv. nemocniční neboli nozokomiální infekce.

dezinfekce rukou

V souvislosti s trvalým zvyšováním kvality péče a bezpečí pacientů bylo ve Fakultní nemocnici v Motole otevřeno nové výukové pracoviště s názvem HEPoint (Hands Education Precaution Point). Jedná se o jediné pracoviště tohoto typu v České republice, které v souladu s Akčním plánem kvality a bezpečnosti zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví České republiky nabídne aktuální vzdělávací programy zaměřené na hygienickou a protiepidemickou problematiku ve specifických podmínkách zdravotnických zařízení. Důraz bude kladen na správnou hygienu rukou, dezinfekci, nemocniční epidemiologii apod. Garantem vzdělávacích programů bude Aesculap Akademie společnosti B. Braun.

04.06.2010 redakce Braunovin
dezinfekce rukou