Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Co jsme pro Vás připravili v oblasti dezinfekce a hygieny

1. Duben 2008

Co jsme pro Vás připravili v oblasti dezinfekce a hygieny

Stejně jako v minulých letech se i letos v rámci Aesculap Akademie uskuteční několik seminářů zabývajících se tematikou dezinfekce a hygieny.

V prvním pololetí to bude v Brně, ve druhém v Praze nebo Hradci Králové. Náplní seminářů je komplexní pohled na dezinfekci a hygienu, od obecných zásad v návaznosti na platné právní předpisy přes způsoby správného provádění různých typů dezinfekce, tvorbu dezinfekčních programů až po nové přístupy a doporučení vycházející z poznatků mezinárodních odborných společností apod. Také se zaměříme na aktuální problematiku, např. na hygienická opatření při výskytu MRSA, Clostridia difficile. Důraz bude kladen na účelné provádění dezinfekce a hygieny.

Semináře jsou určeny především pro střední zdravotnický personál a jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání zdravotníků a ohodnoceny kredity. Jsou koncipovány pro menší počet účastníků, při němž je možné se v případě zájmu zabývat konkrétními příklady z různých pracovišť.

Vedle seminářů je již tradiční akcí i každoročně pořádaný kongres Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz. Letos se bude konat v krásném prostředí Lázní Jeseník ve dnech 18. - 20. května 2008.

Částečně související s oblastí dezinfekce je i „nový“ seminář Příprava instrumentária, který probíhá ve dvou stupních, a hlavním partnerem při jeho realizaci je Česká společnost pro sterilizaci. Je určen především pracovníkům centrálních sterilizací, sterilizačních center, popřípadě operačních sálů. Nabízí široké spektrum informací týkajících se správné péče o instrumentárium, možných příčin poškození při nesprávné předsterilizační přípravě, sterilizace, souvisejících platných právních předpisů atd.

Ing. Iva Škodová
divize OPM

Ing. Iva Škodová
produktová specialistka divize OPM
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče