Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Česká lékařská věda ve finále světové soutěže The Future of Sutures

2. Srpen 2008

Česká lékařská věda ve finále světové soutěže The Future of Sutures

Při příležitosti 100 let šicích materiálů B. Braun se německý koncern rozhodl podpořit vývoj nových šicích a spojovacích materiálů pro uzávěr tkání v chirurgii mezinárodní soutěží The Future of Sutures.

Cílem soutěže bylo oslovit lékaře, ale i instrumentářky, chemiky, boitechnology, výzkumné pracovníky či studenty z nejrůznějších oborů a dát jim příležitost prezentovat jejich vize a nápady. Tato fáze proběhla začátkem roku 2008.

Projekt nanotechnologicky nanesených částic stříbra na chirurgické šicí materiály

Mezinárodní inovativní soutěž The Future of Sutures se nyní blíží k závěru. Z jednoduchých popisů idejí byly vybrány ty, které splňovaly daná kritéria a soutěžící měli za úkol v druhé fázi projektu svoji myšlenku, zlepšení popsat, hlouběji rozvést. Ta končila v červnu 2008. Poté se sešly národní komise, vždy ve složení odborní národní garanti, odborný zástupce koncernu B. Braun a zástupce národní Aesculap Akademie. Výsledky se následně prezentují na národních chirurgických kongresech či dalších akcích. V České a Slovenské republice proběhla jedna soutěž, která byla zaštítěna Českou i Slovenskou chirurgickou společností. Pro úplnost dodáváme, že celosvětovou soutěž zaštítila Anglická královská chirurgická společnost, Německá chirurgická společnost a Evropská federace biotechnologií.

Oceněný doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FN v OlomouciOceněný doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FN v OlomouciPro vyhlášení v podzimních měsících byl vybrán Kongres miniinvazivní a robotické chirurgie v Brně. Tento kongres, spojený se jménem prof. Čapova, je známý svým tahem na ty nejmodernější technologie používané v české chirurgii, a byl proto logicky zvolen jako ideální místo pro vyhlášení výsledků národního kola ČR a SR. Z rukou prof. Čapova nakonec převzal titul národního vítěze The Future of Sutures a grant 5000,- eur pro další vývoj ideje doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FN v Olomouci. Komise ocenila jeho práci věnovanou nanotechnologiím stříbra a jejich antimikrobiální účinnosti při inkorporaci do vstřebatelných šicích materiálů.

Kvalitu práce doc. Neorala nyní prověří celosvětové finále, jehož výsledky budou slavnostně oznámeny 5. 12. 2008 v Langenbeck-Wirchovově domu v Berlíně za účasti Ludwiga Georga Brauna, předsedy představenstva koncernu B. Braun, a dalších významných činitelů. Vítězný návrh obdrží podporu 100 000,- eur. Věříme, že se český zástupce v mezinárodní soutěži neztratí a pronikne aspoň na stupínek vítězů. O výsledcích a nejzajímavějších odborných pracích soutěže The Future of Sutures vás budeme informovat v lednovém čísle Braunovin.

 

MUDr. Alan Munteanu
obchodní a marketingový manažer
divize Aesculap - chirurgie

Proč právě stříbro?

Stříbro má významné antimikrobiální vlastnosti, díky kterým účinkuje během několika okamžiků na přibližně 650 druhů patogenů, včetně plísní a kvasinek. Je netoxické, biologicky odbouratelné a dle dosavadních studií nedochází k jeho akumulaci v organismu. Při použití nanočástic stříbra je prakticky vyloučeno, aby si mikroorganismy vytvářely rezistenci, jako se to stává u šicích materiálů s obsahem antibiotik. Výhodou použití je rovněž jednoduchá analytická kontrola obsahu stříbra a jeho formy v šicích materiálech i ve vstupních surovinách. Nanotechnologickým zpracováním stříbra tak lze dosáhnout vynikajících účinků a zároveň nepřekročit hranice cytotoxicity koloidního stříbra.

Vítězný český projekt je založen na inovaci již existujících šicích materiálů. Principem je nanesení netoxické biologicky odbouratelné antimikrobiální složky na jejich povrch. Tou je nanotechnologicky zpracované stříbro s velikostí částic nepřesahující řádově desítky nanometrů. Je však ještě třeba dořešit technologické postupy, následně zkoušky, testy, na které bude třeba čas a finance. Věříme, že podpora koncernu B. Braun bude hnacím motorem, který posune vývoj zase o kousek dopředu.

MUDr. Alan Munteanu
ředitel divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory