Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

B. Braun Avitum pomáhá vysazovat Stromy pro život

24. Duben 2009

B. Braun Avitum pomáhá vysazovat Stromy pro život

Společnost B. Braun Avitum obdržela certifikát za účast v ekologickém programu „Stromy pro život“, jehož iniciátorem je společnost Office DEPOT. Tento projekt má plnou podporu Ministerstva životního prostředí a expertního partnera nalezl ve Fakultě lesnické a environmentální (FLE) České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem programu „Stromy pro život“ je dokázat, že si uvědomujeme spoluzodpovědnost, vyplývající z využívání obnovitelných přírodních zdrojů.

Podstata programu je velmi jednoduchá - za každých odebraných 50 balíků určitého druhu kancelářského papíru od společnosti Office DEPOT za nás tato vysadí jeden strom v lokalitě doporučené FLE.

V roce 2008 byly v rámci tohoto programu díky společnosti B. Braun Avitum vysazeny 3 stromy.

Od zahájení programu v roce 2003 se v rámci obnovy lesů podařilo vysadit již 162 293 stromů v 15 lokalitách České republiky.

redakce Braunovin

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun