Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Architektura je postavená filozofie

14. Listopad 2011

Architektura je postavená filozofie

Firemní kultura nadnárodní korporace
vyjádřená architek­turou? To je jev
výjimečný v České republice i ve světě. Firemní architektura společnosti B. Braun myšlenky firemní kultury naplňuje beze zbytku.

Může se zdát, že společnost, která vyrábí zdravotnickou techniku a materiály, bude mít k designu a architektuře daleko. To se však v případě rodinné firmy B. Braun nedá říct - kvalitní design prostupuje celou společností, od architektury až po zdravotnickou techniku. Navigační systém OrthoPilot®, který slouží lékařům k přesnému provedení náročných operací, získal jednu z nejprestižnějších světových cen za design: iF Product Design Award 2008 v kategorii Medicine and Healthcare.

Aesculapium (3)Snaha o funkčnost a krásu se promítla i do strategického rozhodnutí v oblasti firemní architektury: představitelé společnosti se již před desítkami let rozhodli, že nechtějí stavět po celém světě stejné budovy, které budou narušovat regionální architekturu. Firemní odpovědnost tak dodržují nejenom vůči svým zaměstnancům a klientům, ale i vůči obyvatelům jednotlivých zemí a jejich krajině.

Stejný stavební styl s velkým logem firmy, který se stále v různých zemích světa opakuje, nepřináší podle odborníků ze společnosti B. Braun očekávanou pozitivní odezvu. Společnost vidí přínos firemní architektury spíše v různorodých kvalitních stavbách, které ani nemusí být označeny logem firmy, protože identita značky je ztělesněna v kráse a funkčnosti architektonického díla, a budí tedy pozornost přirozeně a nenásilně. Partneři, zákazníci i návštěvníci dokážou identifikovat firemní stavby na základě kvalitní architektury. I když je každá budova společnosti B. Braun jiná, všechny spojují tři hlavní hodnoty firmy: inovaci, udržitelnost a efektivitu. Mohly tak vzniknout stavby odrážející místní kulturu a hodnoty, které dlouhodobě budí respekt v architektonické obci, o čemž svědčí řada ocenění. Skvělé výsledky jsou dosaženy díky spolupráci regionálních architektů, kteří chápou hodnotu a přínos kvalitní firemní architektury. Ze svých přelomových architektonických staveb si společnost B. Braun cení zejména centrály koncernu v německém Melsungenu a také druhé největší divize firmy v německém Tuttlingenu.

Centrála koncernu B. Braun „Werk Pfieffewiesen“, Melsungen, Německo (1)

Město průmyslu, které splývá s okolní krajinou. To byla vize architektů Michael Wilford and Partners, kteří si při projektování Pfieffewiesenu počínali jako zakladatelé města. Infrastrukturu realizovali rozdělením areálu na funkční zóny. Zřetelné vstupy a budovy spojené můstky vytvářejí komunikační síť, jež vyjadřuje propojení a komunikaci v rámci společnosti, přičemž vše je přizpůsobeno potřebám zaměstnanců a postupu výroby. Každý stavební segment tohoto evropského ředitelství je založen na elementárním geometrickém tvaru. Obdélníkový tvar se šikmou fasádou a hluboko zapuštěnými otvory tvoří podnož. Vstupní hala s trojúhelníkovým půdorysem nese hlavní třípatrovou nástavbu. Dominantu centra tvoří střecha osvětlující šestiúhelníkové atrium, které propojuje všechna patra a odkud proudí denní světlo do přilehlých kancelářských prostor. Architektonický jazyk sousedních budov ovlivnil výběr materiálů fasád, které jsou složené z kovových panelů a uhlově šedých průmyslových cihel. Barevné interiéry tvoří přírodní, čisté a kvalitní povrchy.

L.I.F.E. (2)Závod L.I.F.E. (2)

Do areálu v Melsungenu patří také závod pro výrobu infuzních roztoků L.I.F.E., který je funkčním výrobním objektem a zároveň nabízí efektivní pracovní prostředí. Dostatečná okenní plocha poskytuje denní světlo a transparentní propojení výrobních a administrativních prostor. Inteligentní energetické koncepce snižují spotřebu přírodních zdrojů a realizují cíle společnosti v oblasti udržitelnosti výroby.

Budova Aesculap, Tuttlingen, Německo

V Tuttlingenu se nachází druhá největší divize společnosti B. Braun - Aesculap, která zaměstnává 3 000 zaměstnanců. V tomto městečku se moderní architektura setkává s klasickými stavbami. Hlavní budova divize Aesculap z roku 1899 představuje tradici a pojítko s regionem. Tento raný příklad industriální architektury byl původně navržen průmyslovým architektem Philipem Jakobem Manzem (1861-1936) pro Jetter&Scheerer, společnost vyrábějící jemnou mechaniku. Její masivní, vysoce kvalitní architektura prokázala svou udržitelnost a rovněž vysokou flexibilitu pro nové dispozice a aktivity.

Školicí středisko Aesculapium (3)

V roce 1995 navrhl architekt Günter Hermann pro divizi Aesculap nové školicí středisko. Umístil ho vedle hlavní historické budovy a obě stavby propojil lehkým můstkem. Jeho název odkazuje na starověká střediska lékařských znalostí, která byla místy uctívání řeckého boha lékařství Asklépia. Název, architektura, funkce a logo, to vše charakterizuje filozofii sdílení inovačních zkušeností. Prostory zalité světlem jsou výrazem komunikace, transparentnosti a zdroje poznání.

Benchmark Factory (4)Benchmark Factory (4)

Nová továrna divize Aesculap Benchmark Factory byla slavnostně otevřena v roce 2001. Jedná se o nejmodernější výrobní závod na výrobu implantátů v Evropě. Název továrny symbolizuje moderní výrobní postupy a inovativní architekturu. Výroba umělých kloubů vyžaduje maximální přesnost a tento dojem vyvolává i architektura továrny.  

Café B. Braun, Praha, Česká republika (5)

Chcete-li spatřit nějaké architektonické dílo firmy B. Braun na vlastní oči, nemusíte již cestovat do zahraničí. V březnu 2010 byla v Praze na Sokolské ulici otevřena kavárna Café B. Braun, která byla rovněž vytvořena na základě filozofie firmy a ve spolupráci s architektkou Evou Jiřičnou.

Interiér Café B. BraunVe vysoce moderním interiéru vás nejdříve ohromí dominantní skleněné schody na kovovém závěsu. Překvapením pro nezasvěcené budou vystavené zdravotnické výrobky B. Braun. Vždyť i titanový kloub je uměleckým dílem hodným výstavy, když má - a musí ho mít - dokonalý design. Při popíjení výtečné kávy budete mít zejména pocit čistoty, jelikož zařízení je převážně ze skla a kovu a všechny velké plochy tvoří lesklé bílé materiály.

Není náhoda, že kavárna vyhrála čestné uznání za interiér v soutěži Grand Prix architektů 2011.

Marika Klíčová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun