Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Adimea® zlepšuje péči a život pacienta odkázaného na hemodialýzu

16. Září 2010

Adimea® zlepšuje péči a život pacienta odkázaného na hemodialýzu

Jedním z cílů společnosti B. Braun je poskytnout lékařům i ostatnímu zdravotnickému personálu nejlepší možnou podporu pro to, aby svým pacientům mohli zajistit optimální dávku dialýzy. Základním předpokladem je možnost přesného kontinuálního měření a zobrazení účinnosti dialýzy již během léčby. B. Braun proto vyvinul systém Adimea® pro monitorování procesu dialýzy v reálném čase. Systém je instalován do monitorů Dialog+ a již řada hemodialyzačních středisek ho má možnost v České republice využívat. Jak jsou spokojeni s Adimea® na Hemodialyzačním středisku v Děčíně, jsme se zeptali vedoucího lékaře MUDr. Martina Ullrycha.

MUDr. Martin UllrychPane doktore, jak dlouho na vašem středisku systém Adimea® používáte?

Na naší dialýze je Adimea® v provozu zhruba dva měsíce. Využíváme ho velice často, abychom si byli jisti, že kvalita ošetření je skutečně optimální. Samotné ošetření vede ke zkvalitňování péče a života klienta odkázaného na hemodialýzu.

Na kolika přístrojích tento systém používáte?

V současné době máme pět přístrojů Dialog+, ale zatím pouze
u jednoho je možnost u pacientů takto měřit hodnoty Kt/V. Samozřejmě se budeme snažit systémy rozšířit i do ostatních monitorů, a zvýšit tak kontrolu kvality námi poskytované péče.

Co vám funkce Adimea® přinášejí v běžném ošetření pacientů?

Především kontinuální kontrolu kvality poskytované péče, aniž bychom museli odebírat krevní vzorky
a čekat na výsledky z laboratoře. Systém nám tak usnadňuje a urychluje práci a umožňuje zkvalitňovat poskytovanou péči.

Lze tedy říct, že v rámci měření účinnosti dialýzy systém Adimea® nahrazuje laboratorní měření
a následný výpočet z krevních vzorků, a to je vždy spojeno s možnou chybou při odběru?

Myslím, že systém Adimea® by mohl plně nahradit odběr krevních vzorků, zminimalizovat rizika spojená s jejich odběrem a usnadnit složité výpočty hodnot Kt/V.

Klade tento systém vyšší nároky na ošetřující personál?

Nároky na personál se tímto systémem nijak nezvyšují. Odpadá zde manipulace s krevním vzorkem. Do přístroje je nutno zadat aktuální hmotnost klienta, ten si potom sám kontinuálně měří koncentraci urey v odpadním systému monitoru po dobu celého ošetření. Na konci léčby se pak hodnota Kt/V zobrazí na monitoru.

Jste s ním tedy spokojeni?

Určitě ano, tyto systémy jsou důležité pro další rozvoj hemodialyzační techniky a pro zkvalitňování péče o naše klienty. Měly by být nedílnou součástí všech hemodialyzačních monitorů.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Na hemodialyzačním středisku ve frýdecko-místecké nemocnici nově pomáhá plně automatizovaný systém míchání a distribuce kyselých koncentrátů. Nemocnice ho pořídila v rámci celkové rekonstrukce dialýzy, která byla po devíti měsících práce slavnostně otevřená v červnu. Personál i vedení nemocnice věří, že jim zařízení od společnosti B. Braun pomůže ušetřit nejenom čas. Nabízí totiž i úsporu z hlediska hospodaření.

29.07.2021

K čemu může dojít, pokud nekontrolujeme dialyzační dávku při každém dialyzačním ošetření?

22.09.2015
Chronická dialýza

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie