Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

57. kongres slovenských a českých detských chirurgov

18. Květen 2011

57. kongres slovenských a českých detských chirurgov

Jasná - centrum zimných športov a rekreácie v Nízkych Tatrách - patrila v dňoch 9. až 12. marca 2011 detským chirurgom. Konal sa tu kongres s medzinárodnou účasťou, na ktorom sa zúčastnilo vyše sto lekárov a sestier z Českej a zo Slovenskej republiky, z Poľska, Rakúska a Maďarska.

Špeciálnym hosťom bol prof. Dr. Azad Najmaldin z Veľkej Británie, už mnoho rokov uznávaný odborník v detskej chirurgii, a to najmä v operačnej endoskopii a endoskopickej chirurgii dojčiat a detí.

57. kongres slovenských a českých detských chirurgov bol tohtoročnou vrcholnou akciou, ktorá bola z odbornej stránky usporiadaná na vysokej úrovni, za čo patrí veľká vďaka jej organizátorom, skúseným odborníkom na čele s primárom MUDr. Vladimírom Cingelom.

Jedným z hlavných partnerov podujatia bola spoločnosť B. Braun Medical, divízia Aesculap, ktorá okrem vynikajúcich šijacích materiálov prezentovala svoj unikátny produkt, súbor 3,5 mm laparoskopických nástrojov AdTec® mini.

Do odborného programu sa vtesnalo neuveriteľných sedemdesiatsedem prednášok tematicky rozdelených do niekoľkých blokov. Takéto množstvo príspevkov vyžadovalo veľkú disciplínu v dodržiavaní stanovených časových limitov a vďaka tomu boli príspevky krátke, vec­né a plné dôležitých informácií.

AdTec® mini

Časť sekcie miniinvazívnej chirurgie sa venovala novým trendom v laparoskopickej operatíve a v tejto súvislosti sa spomínali nástroje AdTec® mini. Primár MUDr. Jiří Tůma, CSc., predniesol príspevok o AdTec® mini a odovzdal účastníkom prvé skúsenosti s týmito nástrojmi, získané na Klinike detskej chirurgie, ortopédie a traumatológie Fakultnej nemocnice Brno, pričom vyzdvihol ich ergonómiu a funkčnosť. Zmienil sa tiež o ich pevnosti a tuhosti, porovnateľnej s 5   mm nástrojmi, ktoré spolu s malými rozmermi zaručuje u detských pacientov komfortnú bezpečnú operáciu s efektom zníženia invazivity prístupu a zlepšenia kozmetických výsledkov. Súbor AdTec® mini kladne ohodnotil aj primár MUDr. Vladimír Cingel z Kliniky detskej chirurgie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý o nástrojoch hovoril v súvislosti s modernými metódami v miniinvazívnej chirurgii. Nové 3,5   mm laparoskopické nástroje AdTec® mini sú plnohodnotnou a pre operatéra komfortnou alternatívou k jednoportovým operáciám, ktoré majú svoje určité obmedzenia.

Sme veľmi radi, že nové AdTec® mini 3,5   mm sú viac než zdatnou alternatívou k novým metódam miniinvazívnych prístupov, ako je SILS či NOTES. Na rozdiel od týchto metód sa ale veľmi rýchlo rozširujú a používajú sa na mnohých pracoviskách, čo je potvrdením správnosti pôvodnej myšlienky - zamerať sa radšej na technické zdokonalenie a miniaturizáciu nástrojov, než vymýšľať iný, drahší a menej efektívny koncept. Výhodou je okrem zmienenej miniinvazivity totiž najmä to, že operatér si nemusí osvojovať nový operačný postup ani techniku. Druhou veľkou výhodou je potom cenová prístupnosť, čo je hlavne v súčasných podmienkach nesmierne dôležité kritérium pri rozhodovaní chirurgov.  

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory