Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

32. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

1. Leden 2008

32. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

V príjemnom prostredí Ľubovnianskych kúpeľov pri Starej Ľubovni sa v hoteli SOREA Ľubovňa v dňoch 19. - 21. septembra 2007 uskutočnil 32. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou.

Ľubovnianske kúpele privítali účastníkov síce slnečným, ale vzhľadom na septembrový termín konania kongresu mimoriadne chladným počasím, ktoré akoby už v predstihu naznačovalo, že blížiaca sa zima bude oveľa chladnejšia i dlhšia ako tá posledná.

Počas troch dní trvania kongresu odznelo šesťdesiat prednášok, ktoré boli rozdelené do týchto tematických blokov:

  • Poruchy kalcium-fosfátového metabolizmu
  • Dialyzačná a transplantačná aktivita v Slovenskej republike
  • Komplikácie po transplantácii obličky
  • Glomerulonefritída, nefrotický syndróm: diagnostika a liečba

V rámci kongresu sa konali i tieto odborné sympóziá:

  • Prevencia a liečba diabetickej nefropatie diabetika II. typu s hypertenziou
  • Optimalizácia liečby renálnej anémie
  • Manažment hyperfosfatémie a pokrok v liečbe s novým nekalciovým viazačom
  • Nefroprojekt
  • Vieme ovplyvniť kardio-renálne vzťahy?

Zľava: MUDr. Peter Martinko (BIOHEM, Trenčín), MUDr. Irena Jankechová (HDS Logman, Trenčín), MUDr. Petr Bubeníček, CSc. (IKEM Praha), prof. Dr. Marc DeBroe, PhD. (Univerzita Antverpy) a prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc. (predsedníčka Slovenskej nefrologickej spoločnosti)

Zľava: MUDr. Peter Martinko (BIOHEM, Trenčín), MUDr. Irena Jankechová (HDS Logman, Trenčín), MUDr. Petr Bubeníček, CSc. (IKEM Praha), prof. Dr. Marc DeBroe, PhD. (Univerzita Antverpy) a prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc. (predsedníčka Slovenskej nefrologickej spoločnosti)

Aj tento kongres potvrdil nárast pacientov s diagnózou diabetickej nefropatie v nefrologických ambulanciách i v pravidelnom dialyzačnom programe. Veľký priestor bol venovaný problematike porúch kalcium-fosfátového metabolizmu dialyzovaných pacientov. Práve v tejto oblasti sa v posledných rokoch dosiahli významné pokroky v jeho liečbe. V súvislosti s touto problematikou zaujala prednáška profesora Dr. Marca DeBroe, Ph.D., z univerzity v Antverpách a prezentácia nového nekalciového fosfátového viazača FOSRENOL (lanthanum carbonate) na liečbu hyperfosfatémie u dialyzovaných pacientov.

Je prirodzené, že na tomto najvýznamnejšom odbornom nefrologickom podujatí v roku 2007 na Slovensku mala zastúpenie i spoločnosť B. Braun Medical, divízia B. Braun Avitum. Návštevníkov nášho stánku zaujal koncept reverznej osmózy DWA Ultra SAFE, ktorý umožňuje vykonávať termickú dezinfekciu celého distribučného systému upravenej vody až k dialyzačnému monitoru. Tento spôsob tepelnej dezinfekcie permeátového okruhu zabezpečuje ultračistú vodu hlavne pre hemodiafiltračné mimotelové ošetrenie krvi, čo má obrovský význam najmä v súvislosti s nárastom tejto metódy ošetrenia.

Na záver možno konštatovať, že 32. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou mal vysokú odbornú i spoločens­kú úroveň. Poďakovanie patrí organizátorom kongresu, pretože vytvorili priestor na prezentovanie najnovších poznatkov z nefrológie. Už teraz sa tešíme na nové informácie, ktoré nám prinesie v poradí 33. kongres, ktorý sa uskutoční v roku 2009. Takže dovidenia o dva roky!

Mgr. Jozef Franer,
divízia B. Braun Avitum

Mgr. Jozef Franer
divize B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun