Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

3. základní laparoskopický kurz

8. Duben 2010

3. základní laparoskopický kurz

23.-24. března 2010 proběhnul již třetí ročník laparoskopického kurzu ve Vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci Králové.

Laparoskopický kurz pro začínající chirurgy - laparoskopisty - dospěl do další fáze svého vývoje. 

Chirurgická klinika FN Hradec Králové má detailně zpracovaný plán postgraduálního vzdělávání mladých chirurgů. Jeho součástí je i rozvoj znalostí a dovedností v laparoskopii, vycházející ze vzdělávacího plánu české pobočky Aesculap Akademie (AAK).

Využíváme zkušeností německé Aesculap Akademie

Cílem je maximálně využít zkušeností modelu německé AAK a sestavit několikastupňový edukační plán, který provede mladého lékaře úplnými začátky a seznámením se s laparoskopií, naváže nacvičením základní operační techniky a postupně jej bude směřovat k jednotlivým operačním výkonům. Závěrečné speciální kurzy budou již kombinovány i s operací na živých zvířecích modelech.

Realizaci kurzu předcházela únorová hospitace v centrále
AAK v Tuttlingenu, na workshopu Laparobasis pod vedením privátního docenta chirurgie doktora Dietera Birka, přednosty Chirurgické kliniky Evangelické nemocnice v Zweibrückenu. Pracovní skupina (MUDr. Tomáš Hroch, Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D., a Václav Novotný, DiS.) se tentokrát již zaměřila na podrobné nastudování práce na zvířecích preparátech a technologické zabezpečení endoskopického vybavení.

Německý model laparobasis je čtyřdenní a drtivá většina času je věnována praxi na zvířecích preparátech v tzv. wetlab „mokré laboratoři". Stěžejním preparátem jsou prasečí játra, která jsou umístěna v trenažéru tvaru lidského torza. Trenažér umožňuje i napojení na tlakovou pumpu, která vhání uměle vytvořený roztok krve do arteria hepatica a věrně tak simuluje operační prostředí pro cholecystektomii.

Český model kurzu

Současný český model kurzu je dvoudenní. Rozdíl je zejména v intenzitě tréninku na modelech
a hlavním důvodem jsou omezené finančních možnosti českých mladých lékařů. I přesto je velká část kurzu podporována společností B. Braun.

První den je věnován „suché přípravě“ - motorickým cvičením na trenažérech, seznamování se
s přenosem prostorového vidění (3D orientace) do dvourozměrného obrazu, dále pak práci
s endoskopickými instrumenty, včetně endošití, klipování atd. Metodická řada pokračuje endoskopickým šitím na zvířecích preparátech (nejlépe se osvědčilo klasické kuřecí stehno).

Druhý den se účastníci učí pracovat s kamerou a spolupracovat s operatérem. Vrcholem kurzu je cholecystektomie (odnětí žlučníku) na prasečích játrech. Jedná se o plnohodnotnou simulaci výkonu se standardním endoskopickým vybavením (endoskopická věž, používání vysokofrekvenčního proudu, preparace, klipování). Praktické bloky jsou prokládány teorií operačních postupů, principy vysokofrekvenční chirurgie, bezpečností práce s elektrokoagulací, insuflací atd.

Kurz základních laparoskopických technik, tzv.laparobasis, byl mladými chirurgy velmi pozitivně hodnocen, jak po stránce teoretické, tak praktické. Je zřejmé, že v tomto úspěšném modelu bude seriál kurzů pokračovat. Chystají se další zvířecí preparáty a operační techniky, které by měl začínající endoskopista zvládnout. Na tento stupeň bude navazovat program pokročilých speciálních kurzů.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory