Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

3. základní laparoskopický kurz

8. Duben 2010

3. základní laparoskopický kurz

23.-24. března 2010 proběhnul již třetí ročník laparoskopického kurzu ve Vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci Králové.

Laparoskopický kurz pro začínající chirurgy - laparoskopisty - dospěl do další fáze svého vývoje. 

Chirurgická klinika FN Hradec Králové má detailně zpracovaný plán postgraduálního vzdělávání mladých chirurgů. Jeho součástí je i rozvoj znalostí a dovedností v laparoskopii, vycházející ze vzdělávacího plánu české pobočky Aesculap Akademie (AAK).

Využíváme zkušeností německé Aesculap Akademie

Cílem je maximálně využít zkušeností modelu německé AAK a sestavit několikastupňový edukační plán, který provede mladého lékaře úplnými začátky a seznámením se s laparoskopií, naváže nacvičením základní operační techniky a postupně jej bude směřovat k jednotlivým operačním výkonům. Závěrečné speciální kurzy budou již kombinovány i s operací na živých zvířecích modelech.

Realizaci kurzu předcházela únorová hospitace v centrále
AAK v Tuttlingenu, na workshopu Laparobasis pod vedením privátního docenta chirurgie doktora Dietera Birka, přednosty Chirurgické kliniky Evangelické nemocnice v Zweibrückenu. Pracovní skupina (MUDr. Tomáš Hroch, Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D., a Václav Novotný, DiS.) se tentokrát již zaměřila na podrobné nastudování práce na zvířecích preparátech a technologické zabezpečení endoskopického vybavení.

Německý model laparobasis je čtyřdenní a drtivá většina času je věnována praxi na zvířecích preparátech v tzv. wetlab „mokré laboratoři". Stěžejním preparátem jsou prasečí játra, která jsou umístěna v trenažéru tvaru lidského torza. Trenažér umožňuje i napojení na tlakovou pumpu, která vhání uměle vytvořený roztok krve do arteria hepatica a věrně tak simuluje operační prostředí pro cholecystektomii.

Český model kurzu

Současný český model kurzu je dvoudenní. Rozdíl je zejména v intenzitě tréninku na modelech
a hlavním důvodem jsou omezené finančních možnosti českých mladých lékařů. I přesto je velká část kurzu podporována společností B. Braun.

První den je věnován „suché přípravě“ - motorickým cvičením na trenažérech, seznamování se
s přenosem prostorového vidění (3D orientace) do dvourozměrného obrazu, dále pak práci
s endoskopickými instrumenty, včetně endošití, klipování atd. Metodická řada pokračuje endoskopickým šitím na zvířecích preparátech (nejlépe se osvědčilo klasické kuřecí stehno).

Druhý den se účastníci učí pracovat s kamerou a spolupracovat s operatérem. Vrcholem kurzu je cholecystektomie (odnětí žlučníku) na prasečích játrech. Jedná se o plnohodnotnou simulaci výkonu se standardním endoskopickým vybavením (endoskopická věž, používání vysokofrekvenčního proudu, preparace, klipování). Praktické bloky jsou prokládány teorií operačních postupů, principy vysokofrekvenční chirurgie, bezpečností práce s elektrokoagulací, insuflací atd.

Kurz základních laparoskopických technik, tzv.laparobasis, byl mladými chirurgy velmi pozitivně hodnocen, jak po stránce teoretické, tak praktické. Je zřejmé, že v tomto úspěšném modelu bude seriál kurzů pokračovat. Chystají se další zvířecí preparáty a operační techniky, které by měl začínající endoskopista zvládnout. Na tento stupeň bude navazovat program pokročilých speciálních kurzů.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory