Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

3. jihlavská konference porodních asistentek

10. Leden 2012

3. jihlavská konference porodních asistentek

24. listopadu 2011 proběhla v Horáckém divadle v Jihlavě již třetí konference porodních asistentek. Tuto akci tradičně pořádají Katedra zdravotnických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava a Aesculap Akademie. Záštitu přijali ministr zdravotnictví České republiky doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Ing. Jakub Novotný, Ph.D., a ředitel Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáš Velev.

Odpovědnost a samostatnost porodních asistentek

V úvodní přednášce se Mgr. Věra Vránová, Ph.D., z Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, věnovala samostatnosti porodních asistentek. Pro její zvýšení je nutné předložení a přijetí Koncepce porodní asistence v České republice, stanovení standardů v porodní asistenci, vytvoření terminologie porodní asistence, sladění legislativy, posílení komunitní péče i profesní hrdosti porodních asistentek, prosazení profesní komory porodních asistentek a zapojení porodních asistentek do politiky.

Právní zodpovědnost porodních asistentek rozebral MUDr. et PhDr. Pavel Čepický, CSc., z pražského Levretu. Zdůraznil, že je stejná jako právní zodpovědnost kteréhokoliv jiného zdravotnického pracovníka i lékaře, a to jak trestněprávní (pachatel bude potrestán), tak občanskoprávní (zaměstnavatel zaplatí škodu). Jediná primární prevence trestního postihu je opustit zdravotnictví, pokud je čas…

Velkým zpestřením programu byla přednáška Tomia Okamury týkající se sexuality Japonců . Přes globalizaci životního stylu si tato oblast lidské činnosti zachovává v Japonsku svá velká specifika. Je škoda, že v této zprávě není prostor k detailnějšímu popisu sexuálních zvyků Japonců…

Tématem přednášky MUDr. Magdalény Chvílové Weberové z Dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod byla raná interakce matka - dítě . Ta je významným činitelem neuropsychického rozvoje dítěte a je nutno ji pokud možno co nejvíce rozvíjet.

Primář MUDr. Jiří Štěpán, CSc., ze Sanus Jihlava, seznámil přítomné se současnými legislativními a klinickými možnostmi asistované reprodukce u nás. Počet léčených pacientek stoupá stejně tak jako úspěšnosti metod asistované reprodukce. Legislativně je tato oblast řešena v novém zákoně o specifických zdravotnických službách.

Tématem přednášky Bc. Hany Železníkové z Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava bylo, jak ženy prožívají porod . Byl zhodnocen dotazník a odpovědi rodiček týkající se průběhu porodu v letech 2006 a 2011: 91 % žen si přeje rodit v porodnici, spíše rychle s přirozenými metodami tlumení bolesti, s výkony dle uvážení porodní asistentky a porodníka (46 %). Někým jiným se chce nechat vést 70 % rodiček. Na svět by měli dítě přivést lékař nebo porodní asistentka.

Pokračování po obědě...

Po obědě byla na programu velmi instruktivní přednáška Libuše Kotoučkové z Velkého Meziříčí. Týkala se „Emotion freedom technique“ v práci porodní asistentky. Jde o účinnou neinvazivní a nemedikovanou metodu relaxace ženy před porodem a během porodu .

O nových trendech v antikoncepci z pohledu porodní asistentky pohovořila Bc. Monika Kuželová
z Levretu Praha. Z jejích poznatků vyplynulo, že ženy si přejí brát antikoncepci v dlouhých či kontinuálních cyklech a monofazickými pilulkami. Při užívání antikoncepce chtějí využívat jejích dalších účinků, jako je léčba akné nebo omezení retence tekutin. Přejí si aplikovat jiné než perorální metody - vaginální, transkutánní či implantační. Intrauterinní systém je možný aplikovat i nulliparám a ženám s trombofilními mutacemi. Aplikace nízkodávkované kontracepce je vhodná pro ženy v perimenopauze.

O milnících v dějinách porodní asistence pohovořila Mgr. Vlasta Dvořáková z Katedry zdravotních studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Mottem její přednášky bylo: „ Až porodní asistentky poznají, co bylo vykonáno před nimi, pak teprve mohou zhodnotit, co vykonaly samy.“

O kvalitě a jejím řízení v nemocnici pohovořila Mgr. Alena Valová z Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava. Zdůraznila, že v budoucnosti se bude akreditovat stále více procesů i činností a budou se vytvářet standardizované postupy pro stále větší počet komplexních činností. Bude také větší podíl sester. Nároky na kvalitu budou stoupat ve všech indikátorech. Práce, školení a vzdělávání v týmech může poskytnout bezpečnější péči a spolehlivější zodpovědnost.

Poloha ženy při porodu byla tématem přednášky Mgr. Evy Moraučíkové, Ph.D., z Fakulty zdravotníctva Katolické univerzity z Ružomberoku. Mgr. Eva Moraučíková uvedla, že podle studií zaregistrovaných v Cochranově databázi trvá první doba porodní o hodinu méně, pokud je žena ve vertikální poloze, a ne v horizontální. Druhá doba porodní je zkrácena o 4,28 min. Významné je v tomto případě také snížení nutnosti aplikace epidurální analgezie a provedení epiziotomie.

Mgr. Lenka Görnerová z Katedry zdravotnických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě srovnala motorický vývoj kojenců vyrůstajících v ústavní a rodinné péči. Opět zdůraznila fakt, že vývoj novorozenců v ústavní péči je výrazně horší, než pokud vyrůstají v rodinné péči.

Umělá výživa novorozenců, rehabilitace ortopedických změn v těhotenství a další témata

Téma umělé výživy u novorozenců pojednala MUDr. Jana Mezníková z Dětského oddělení Nemocnice Jihlava. Stanovila podmínky aplikace umělé výživy a pravidla použití konkrétních náhrad mateřského mléka.

Rehabilitace ortopedických změn v těhotenství a v šestinedělí byla předmětem sdělení týmu Jana Musilová, Lenka Trávníková a Milena Fikerová z Rehabilitačního oddělení Nemocnice Jihlava. Auditorium seznámily se zásadami LTV v šestinedělí - rehabilitace musí započít do 24 hodin po porodu a musí sestávat z cévní a dechové gymnastiky, aktivace svalů pánevního dna a cviků na uvolnění pánve, zejména sakroiliakálních skloubení. Je vhodná také edukace v oblasti rehabilitace při bolestech zad.

Varovné znaky v onkogynekologii probrala Bc. Zdeňka Pešová z Oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. Zaměřila se na problematiku rakoviny děložního čípku a jeho screeningu. Hovořila o tom, že ženy stále podceňují význam pravidelných preventivních gynekologických prohlídek. Diagnostika pokročilého onemocnění vyžaduje také náročnou léčbu. Ženy potřebují o riziku vzniku karcinomu děložního hrdla a jeho prevenci více informací.

Jihlavská konference byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání porodních asistentek. Každý účastník obdržel certifikát se čtyřmi kreditními body od České konfederace porodních asistentek. Konference se zúčastnilo téměř 200 účastníků a účastnic, což bylo o něco méně než loni. Na této skutečnosti se zřejmě podepsala skutečnost, že porodním asistentkám byla prodloužena registrace, a nemají tudíž tak akutní potřebu zisku kreditních bodů… Doufejme, že příští rok již nebudou tolik ovlivněny ziskem bodů a budou se více zajímat o program konference. Ta příští proběhne 15. listopadu 2012 a všechny porodní asistentky jsou na ni srdečně zvány!  

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Nemocnice Jihlava
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory